Miljöarbete

Vår miljöprofil

Vi på Dahlströmska gården tänker mycket på vår miljö – både den vi upplever på nära håll, med byggnader och rum från äldre tider, och den miljö som vi har globalt, för framtiden. Det här är vad vi gör i det lilla formatet för de stora sammanhangen.

Konsumtion

I alla våra inköp av mat, utrustning och medel för städning och tvätt, är vi noga med att välja de alternativ som belastar miljön minst. Hygienkraven för restaurangkök gör att man exempelvis måste använda torkpapper för viss rengöring, men vi anstränger oss för att hålla nere den typen av konsumtion. Här kan du läsa mer om vår ekologiska frukost.

Energi

Den energi som vi köper är elektricitet och den produceras uteslutande med vind- och vattenkraft. Gamla hus är inte helt lätta om man vill få in moderna system för uppvärmning, så el-valet har extra stor betydelse. Däremot är gamla innanfönster inte alls dumma. Lite pyssligare att använda än de nya motsvarigheterna, men väl så isolerande om de används rätt.

Transporter

Vid inköp i Vadstena och transport till återvinning använder vi transportcykel. Vi har valt att vara bilfria. Andra inköp samordnar vi och handlar i första hand av leverantörer inom Östergötland eller sådana som har miljö-effektiva transporter.

Comments are closed